Kennisbank

Heldere informatie voor iedereen.

Veel financiële producten zijn vastgelegd in contractafspraken tussen partijen. Die afspraken moeten natuurlijk zo duidelijk mogelijk zijn. Maar de werkelijkheid van alledag kan nooit volledig worden gevat in contractvoorwaarden. Daarom is achtergrondinformatie nodig over  veelvoorkomende vragen (FAQ’s).

Nieuwe inzichten zorgen ervoor  dat de afspraken ruimer of strakker moeten worden toegepast. Ook hiervoor is het nodig om polisvoorwaarden aan te vullen met een toelichting voor intern gebruik (hoe de organisatie met vragen van klanten moet omgegaan). Het centraal beschikbaar maken van die informatie voorkomt veel onduidelijkheid en geeft het klantcontact een positieve impuls.

Wij zorgen samen met uw medewerkers voor een direct inzetbare kennisbank.